ŠKOLNÍ ROK 2015/16

DĚTEM OD 2 DO 7 LET

OD 14. BŘEZNA 2016

NABÍZÍME CELODENNÍ PÉČI V TĚCHTO DNECH V TÝDNU:

PONDĚLÍ, ÚTERÝ

Vážení rodiče,

       dovolte nám, abychom Vám představily nové dětské centrum Kvítek, které jsme se rozhodly založit po několikaletých zkušenostech práce s dětmi v oblasti předškolní pedagogiky a divadelní tvorby. Naše profesní východiska nás vedou směrem k rozvíjení výtvarné, hudební a divadelní tvořivosti dětí. Obsahová náplň školního vzdělávacího programu našeho dětského centra vychází
z rámcov
ě vzdělávacího programu MŠMT pro mateřské školy a zároveň nám umožňuje osobní přístup. Snažíme se pracovat s respektem k potřebám každého dítěte a současně umožnit dětem cítit se jako součást fungujícího celku.
     Východiska naší učitelské cesty nalézáme v metodách Marie Montessori, Rudolfa Steinera, Célestine Freineta a v současné intuitivní pedagogice.
       Podníceny p
řínosem těchto reformních směrů se v souladu se svým osobním nastavením snažíme jít svou vlastní cestou.

       Těšíme se na osobní setkání s Vámi a s Vašimi dětmi.

       Se srdečným pozdravem z Kvítku

                                                Kateřina Dušková a Kateřina Molčíková

počítadlo.abz.cz